Voorkom dat uw IT-project mislukt

7 mei 2018

Ongeveer 50% van alle IT-projecten mislukt. Een verbijsterend hoog percentage. Over de hele linie wordt consequent de onjuiste afstemming van de behoeften van gebruikers met de bedrijfsbehoeften aangevoerd als een van de redenen waarom custom applicaties niet de gewenste resultaten opleveren.

Dus hoe kunnen it-managers het mislukken van it-projecten voorkomen en ervoor zorgen dat hun teams applicaties bouwen die de verwachte voordelen volledig realiseren? Een benadering die een recente golf in populariteit heeft gezien, is design thinking. Het design thinking-proces vraagt om een hoge mate van empathie en begrip van eindgebruikers; een creatieve, test-and-learn benadering van nieuwe ideeën; en constante iteratie naar optimale resultaten.

Arcta is enthousiast voorstaander van deze benadering, en het bewezen succes hiervan. Zozeer dat wij workshop hebben ontwikkeld op basis van dit gedachtengoed; Release your Potential Workshop. Tijdens deze interactieve en creatieve workshop worden oplossingen ontwikkelt voor uw probleemstelling. Deze kunnen gedefinieerd zijn op gebied van IT, nieuwe strategieën, manieren van samenwerken, veranderingsprocessen en/of innovaties.

Voorkom dat uw IT-project mislukt

7 mei 2018

Ongeveer 50% van alle IT-projecten mislukt. Een verbijsterend hoog percentage. Over de hele linie wordt consequent de onjuiste afstemming van de behoeften van gebruikers met de bedrijfsbehoeften aangevoerd als een van de redenen waarom custom applicaties niet de gewenste resultaten opleveren.

Dus hoe kunnen it-managers het mislukken van it-projecten voorkomen en ervoor zorgen dat hun teams applicaties bouwen die de verwachte voordelen volledig realiseren? Een benadering die een recente golf in populariteit heeft gezien, is design thinking. Het design thinking-proces vraagt om een hoge mate van empathie en begrip van eindgebruikers; een creatieve, test-and-learn benadering van nieuwe ideeën; en constante iteratie naar optimale resultaten.

Arcta is enthousiast voorstaander van deze benadering, en het bewezen succes hiervan. Zozeer dat wij workshop hebben ontwikkeld op basis van dit gedachtengoed; Release your Potential Workshop. Tijdens deze interactieve en creatieve workshop worden oplossingen ontwikkelt voor uw probleemstelling. Deze kunnen gedefinieerd zijn op gebied van IT, nieuwe strategieën, manieren van samenwerken, veranderingsprocessen en/of innovaties.