IT Quick Scan

IT Quick Scan

Een ideaal startpunt voor betere samenwerking tussen Business en IT.

⇒ Online en real time
⇒ Bedoeld voor collega’s met verschillende rollen
⇒ Heldere visualisatie van de uitkomsten
⇒ Concrete adviezen
⇒ Prioriteiten en acties snel bepaald

Met de IT Quick Scan wordt eenvoudig gemeten in welke mate uw business wordt ondersteunt door IT. De Scan bestaat uit een online vragenlijst die door medewerkers met verschillende rollen moet worden ingevuld. De antwoorden resulteren in een visuele uitwerking van de alignment in uw organisatie.
U krijgt snel een compleet beeld van de grootste pijnpunten en zicht op de kansen.

 

 

 

 

 

Een ideaal startpunt voor betere samenwerking tussen Business en IT.

⇒ Online en real time
⇒ Bedoeld voor collega’s met verschillende rollen
⇒ Heldere visualisatie van de uitkomsten
⇒ Concrete adviezen
⇒ Prioriteiten en acties snel bepaald

Met de IT Quick Scan wordt eenvoudig gemeten in welke mate uw business wordt ondersteunt door IT. De Scan bestaat uit een online vragenlijst die door medewerkers met verschillende rollen moet worden ingevuld. De antwoorden resulteren in een visuele uitwerking van de alignment in uw organisatie.
U krijgt snel een compleet beeld van de grootste pijnpunten en zicht op de kansen.

 

 

 

 

 

Toepasbaar in de volgende sectoren: